Kitāb Adab al-mulūk fī bayān ḥaqāʾiq at-taṣauwuf / [ʿAli b. Ǧaʿfar b. Dāwūd as-Sīrawānī aṣ-Ṣaġīr]. Bi-'htimām Bīrnd Rātkih. Stuttgart : Steiner, 1991
Inhalt