Tabirnâme. [İstanbul] : Kayolzâde Abdullah Matbaası, [1857]