Intifāḍāt Ǧabal ad-Durūz - Ḥaurān : min al-ʿahd al-ʿuṯmānī ilā daulat al-istiqlāl 1850-1949 ; dirāsa antrubūlūǧīya-tārīḫīya / Briǧīt Šīblir. Bairūt : Dār an-Nahār [u.a.], 2003
Inhalt