Yūsuf al-Ḫāl wa-maǧallatuhu "Ši'r"يوسف الخال ومجلته "شعر" / Ǧāk Amātāyīs / جاك أماتاييس السالسي. Würzburg : Ergon ; Bairūt : Dār an-Nahār ; بيروت : دار النهار, 2004, 2004, 2004