Kitāb-i Šāhnāma-i ḥakīm Abu-'l-Qāsim Firdausī Ṭūsī : Mulḥaqāt. Ḫātima-i muštamil bar ḥikāyāt-i mulḥaqāt-i Šāhnāma ki ... az kalām-i Firdausī nīst. Bambaʾī : Kārḫāna-i ʿAbd-al-Ġafūr Dādumiyān Ibn-Muḥammad ʿAbdallāh Dahāyilī, 1272 h.š. [1855/1856]