İlâveli, büyük mevlidi Peygamberi / Süleyman Dede. [İstanbul] : [s.n.], [ca.1966]