İstanbul belediye reisi adayı / Rıfat Tandoğan; Millî Selâmet Partisi. İstanbul : Fatih Yayınevi ve Matbaası, 1973