Cumhuriyet Halk Partisi / Araştırma ve Dokümantasyon Bürosu: İktisadî kalkınma : 1958 bütçe müzakerelerinde C.H.P. millet vekillerinin yaptıkları tenkit ve tekliflerden özetler. Ankara : Güzel Sanatlar Matbaası, 1958