Indføring i islamiske begreber og krigsførelse / Nadeem Irani. Copenhagen : Danish Institute for International Studies, Aug. 2006
Inhalt