Duchobory v Gruzii : issledovanie voprosa zemel'noj sobstvennosti i mežėtničeskich otnošenij v rajone ninocminda / Chedvig Lom. Flensburg : EMCI, 2006