(O)möjliga positioner : familjer från Iran & postkoloniala reflektioner / Hanna Wikström. Göteborg : Univ., Inst. för Socialt Arbete, 2007
Content