Managing Iraq's petroleum : Iraq revenue watch ; workshop, Beirut, April 8 - 9, 2006 / Revenue Watch Institute. [New York u.a.] : Revenue Watch Institute, 2006
Inhalt