Czeczenia mid́zy kaukaskim dưihadem a "ukrytym" separatyzmem / Chechnya: between a Caucasian Jihad and 'hidden' separatism / Maciej Falkowski. Warszawa : Centre for Eastern Studies, 2007
Content