Kaukaskie "Terytoria Plemienneʺ : Kaukaz Póđnocny - cywilizacyjnie obca enklawa w granicach Rosji / The @"Tribal Areas" of the Caucasus : The North Caucasus - an enclave of "alien civilisation" within the Russian Federation / Maciej Falkowski; Mariusz Marszewski. Warszawa : Centre for Eastern Studies, 2010
Content