Mellem terror og folkelig protest Europas islamistiske udfordring / Jørgen Staun. Copenhagen : Danish Institute for International Studies, 2006