Det iranske nukleare program status september 2005 / Martin Rødbro. Copenhagen : Danish Institute for International Studies, 2005