Tid til champagne? Den politiske krise i Libanon og Doha-aftalerne / Rune Friberg Lyme. Copenhagen : Danish Institute for International Studies, 2008
Inhalt