Gustafsson, Hans-Emil: Ur ett COIN perspektiv: Kriget mellan Israel och Libanon 2006. Stockholm, 2010
Content