Yetim, Seadet: Repo, Ters Repo ve Menkul Kiymet Ödünç Islemleri. Ankara, 1997
Inhalt