Metin, Kivilcim: Türk imalat sanayii'nde uzun dönem ücret-fiyat-istihdam ilişkilerinin ekonometrik olarak incelenmesi. Adana, 1998
Inhalt