Ateş, Sanlı: Içsel Büyüme Modellerinde Fiziksel Sermaye Yatirimlarinin Önemi: Uluslararasi Verilerle Bir Bakis. Adana, 1998
Inhalt