Oksay, Suna: Çokuluslu S,irketler Teorileri Çerçevesinde, Yabanci Sermaye Yatirimlarinin I.ncelenerek, Degerlendirilmesi. Ankara, 1998
Content