Oksay, Suna: Pazar Ekonomisinin Gelecegi ve Türkiye. Ankara, 1998
Content