Akin, H. Bahadir: Bilis,im Teknolojilerinin Evrimi ve Bilis,im Teknolojilerinin Çagdas, I.s,letmelerde Stratejik Yönetim Üzerindeki Etkileri. Adana, 1998
Content