Özdemir, Özlem: Hisse Senedi ile Degistirilebilir Tahviller, Turk Sermaye Piyasasinda Uygulanabilirligi, Öneriler. Ankara, 1999
Content