Tütüncü, Özkan: Turizm Sektöründe Aras,tirma Projesi Önerilerinde Temel Ölçütler ve Bir Proje Örnegi. Izmir, 2000
Inhalt