Gün, Ö. Rengin: Birles,mis, Milletler Örgütünün Örgütlenme I.lkeleri ve Örgüt Yönetimi Açisindan I.ncelenmesi. Izmir, 2000
Content