Parlamento ve Sayıştay Denetimi / Tülay Arin, Necdet Kesmez, İhsan Gören. Ankara, 2000