Ex-pirates in Somalia: Disengagement Processes and Reintegration Programming / Ingvild Magnæs Gjelsvik; Tore Bjørgo. Oslo : Norsk utenrikspolitisk institutt, 2012