Verlagsort : Ankara

zu den Filteroptionen
  • Titelblatt
    Türkei / Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü (Hrsg.)
    Ankara : Başbakanlık Devlet Matbaası, 1945