Gümüşhanevi, Ahmed Ziyâeddin al-: Hāḏā Šarḥ Rāmūz al-aḥādīṯ al-mutasamm bi-Lawāmiʿ al-ʿuqūl ... : Ǧild 2. / Aḥmad Ḍiyāʾ-ad-Dīn al-Kumušḫānawī. [Istanbul], [1875], [1292 h.]