Gümüşhanevi, Ahmed Ziyâeddin al-: Hāḏā Šarḥ Rāmūz al-aḥādīṯ al-mutasamm bi-Lawāmiʿ al-ʿuqūl ... : Ǧild 5. / Aḥmad Ḍiyāʾ-ad-Dīn al-Kumušḫānawī. [Istanbul], [1877], [1294 h.]