Sproglige og historiske bidrag til den arabiske grammatik med udvalgte tekststykker af Ibn-al-Ḥâ'gibs a's-'Sâfija / af Frants Buhl. Leipzig : Kreysing, 1878