Een arabisch handschrift, behelzende eene bestrijding van t'Christendom / mededeeling van P. de Jong. Amsterdam : Post ; Amsterdam, C. G. van der Post, 1879