Russko-arabskie obščestbennyje razgovoryj / sostavlennyje ... O. Kelʹzi. Sanktpeterburgʺ : Akad. Naukʺ, 1863