Lärokurs i Arabiska Spr°aket / Wilhelm Lagus. Helsingfors : Frenckell, 1869-