Sulaimān, Mārī b.: Aḫbār faṭārika kursī al-mašriq min kitāb al-Miǧdal : 2,1. Amri et Slibae textus / Mārī b. Sulaimān und ʿAmr b. Mattā und Ṣĕlībā b. Yūḥannā / hrsg. von Henricus Gismondi. Rom : de Luigi, 1896