Abi°as°a : een Javaansch tooneelstuk (Wajang) / met een Hollandsche vertaling en toelichtende nota / door H.C. Humme. 's Gravenhage : Nijhoff, 1878