Mai ve siyah / Uşşakîzade : Halid Zıya. Istanbul : Muhtar Halid Kitabhanası, [1915/16]]