Ur ʿAbd Allah b. ʿAbd ez-Zâhirs̕ biografi över sultanen El-Melik el-Aʿsraf Ḫalîl : arabisk täxt med översättning, inledning ock anmärkningar / utjiven av Axel Moberg. Lund : Gleerup, 1902