Yāqūt Ibn-ʿAbdallāh ar-Rūmī: Kitāb Iršād al-arīb ilā maʿrifat al-adīb al-maʿrūf bi-Muʿǧam al-udabāʾ wa-ṭabaqāt al-udabāʾ : Vol. 6. Containing the last part of the letter ʿAin to the first part of the letter Mīm / Yāqūt ar-Rūmī. Ed. by D. S. Margoliouth. Leyden [u.a.] : Brill [u.a.], 1913