Några Anmärkningar vid ... C. I. Tornbergs Academiska Afhandling de linguae aramaeae dialectis / af Otto Fredrik Tullberg. Uppsala : Leffler & Schell, 1843