Berättelse om Alexander den Store : Öfversättning frȧn Syriskan med Anmärkningar ; Ett bidrag till Alexandersagan och dess historia / Academisk Afhandling ... för Philosophiska gradens vinnande ... af Carl Axel Hedenskog. Lund : Berling, 1868