Palestijnsche masseben : opgerichte steenen / door Johannes de Groot. Te Groningen : J.B. Wolters, 1913