Het oudste arameesch : openbare les gehouden den 27 April 1909 / door A.J. Wensinck. Utrecht : Oosthoek, 1909