Ansāb al-ašrāfأنساب الأشراف : Qism 3. al- ʿAbbās Ibn-ʿAbd-al-Muṭṭalib wa-waladuhūالعباس بن عبد المطلب وولده / al-Balādurī / البلاذرى. Wiesbaden : Steiner [in Komm.] ; فيسبادن : شتاينر / taḥqīq ʿAbd-al-ʿAzīz ad-Dūrī / تحقيق عبد العزيز الدوري, 1978