Ansāb al-ašrāfأنساب الأشراف : Qism 4, Ǧuzʾ 1. Banū ʿAbd-Šamsبنو عبد شمس / al-Balādurī / البلاذرى. Wiesbaden : Steiner [in Komm.] ; فيسبادن : شتاينر / taḥqīq Iḥsān ʿAbbās / تحقيق إحسان عباس, 1979