De Israëlieten te Mekka : van Davids tijd tot in de fijfde eeuw onzer tijdrekening / door R. Dozy. Haarlem : Kruseman, 1864