Eenige opmerkingen naar aanleiding eener critiek van mijn "Matriarchaat bij de oude Arabieren" / door G. A. Wilken. s'Gravenhage : Nijhoff, 1885