Muhammeds religiøse Forkyndelse efter Qurânen / Fr[ants] Buhl. København : Schultz, 1924